O šíleném profesorovi

o-silenem-progesorovi-img

500 TÉMAT PRO NEKONEČNOU
ZÁBAVU!

ŠÍLENÝ PROFESOR TĚ VYZÝVÁ…

dokaž, že víš tolik, co on!
Najdi odpověď na zadané téma, odpověz a stisknutím jeho
hlavy přepni na další hráče.

profasor-postavicka
Šílený profesor je vševědoucí. A velmi rád se předvádí. Zkouší hráče, jestli jsou stejně znalí jako on.
Na začátku hry řekne Šílený profesor téma např.: „černá a bílá zvířata“,“ televizní stanice“ nebo „co můžete vidět na obloze“….hráč, který odpovídá první musí říct slovo, které s tímto tématem souvisí. Např. pokud je téma „co můžete vidět na obloze“….hráč může odpovědět: „pták“, „mrak“, „letadlo“, „ padající hvězda“ atd.

Šílený profesor vždy určí, který hráč začíná hru.

Když první hráč zná odpověď, řekne ji nahlas a stiskne hlavu Šíleného profesora. Pokračuje hráč po jeho levé straně, musí najít jiné slovo, které souvisí s daným tématem, říct ho a stisknout profesorovu hlavu, dále pokračují hráči ve směru hodinových ručiček…dokud Šílený profesor nerozhodne, že mu odpovědi stačí. Pokud se tak stane, hráč, který měl přijít na řadu, prohrál toto kolo a Šílený profesor mu udělí trestnou nulu. Tím se všichni dostávají do dalšího kola.

Pokud hráč odpověď neví, vezme si trestnou nulu a kolo končí.

Šílený profesor je nepředvídatelný! Může se rozhodnout změnit pravidla během hry! Na příklad bude chtít 2 odpovědi od každého hráče místo jedné odpovědi.

Šílený profesor dělá pouze to, co chce a může se stát cokoliv. Není nutné panikařit, stačí se řídit jeho pravidly.
Nejlepší cesta je odpovědět nejrychleji, jak jen to půjde.

Konec hry určuje Šílený profesor sám. Hráč s nejnižším počtem trestných nul vyhrává.

rekni-odpoved